Nieuws

Vaatkeurmerk toegekend aan Antonius Ziekenhuis

Het Antonius Ziekenhuis, met vestigingen in Sneek en Emmeloord, heeft van de Hart&Vaatgroep het Vaatkeurmerk 2015 ontvangen. Het keurmerk helpt vaatpatiënten een keuze te maken voor een ziekenhuis waar goede vaatzorg wordt aangeboden. Patiënten en verwijzers kunnen op www.hartenvaatgroep.nl/kiesuwvaatzorg zien welke ziekenhuizen het Vaatkeurmerk 2015 ontvangen. Het Antonius Ziekenhuis is er trots op dat ze voldoet aan de uitgebreidere criteria die de Hart&Vaatgroep dit jaar hanteert.

Doel van het Vaatkeurmerk is het stimuleren van kwaliteitsverbetering en het informeren van patiënten, hun verwijzers en de zorgverzekeraars over de kwaliteit van de in ziekenhuizen geboden vaatzorg. De Hart&Vaatgroep signaleert dat de trend van concentratie van gespecialiseerde zorg en meer samenwerking zich heeft voortgezet. Ook het Antonius Ziekenhuis werkt samen in de regio. De vaatchirurgen van het Antonius Ziekenhuis werken in één maatschap met de vaatchirurgen van de andere Friese ziekenhuizen en het Martini Ziekenhuis.

Om in aanmerking te komen voor het keurmerk moet aan een aantal kwaliteitscriteria worden voldaan. Deze criteria heeft de Hart&Vaatgroep opgesteld in nauwe samenwerking met de beroepsgroepen. Het keurmerk is dit jaar uitgereikt aan 84 ziekenhuizen die aan de kwaliteitscriteria van de patiëntenorganisatie voldoen. De Hart&Vaatgroep is de patiëntenvereniging van en voor mensen met een hart- of vaataandoening en hun naasten.