Nieuws

Tjongerschans biedt goede darmkankerzorg

De patiëntenwijzer Darmkanker is geactualiseerd. Ziekenhuis Tjongerschans voldoet aan de 10 minimale voorwaarden voor goede zorg vanuit patiëntenperspectief. In de patiëntenwijzer Darmkanker wordt getoond wat de patiëntenorganisaties stellen als minimale voorwaarden voor goede darmkankerzorg en welke ziekenhuizen hieraan voldoen.

Totstandkoming inhoud patiëntenwijzer
De patiëntenorganisaties Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal (SPKS), Polyposis Contactgroep, de vereniging HNPCC-Lynch en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) hebben in kaart gebracht wat mensen met darmkanker belangrijk vinden t.a.v. de zorg. Vervolgens hebben zij in 2011 ‘minimale voorwaarden’ opgesteld. Deze zijn destijds afgestemd met vertegenwoordigers van de Nederlandse Vereniging van MDL-artsen (NVMDL), de Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO), de Stichting Dutch Surgical Colorectal Audit (DSCA), de Nederlandse Vereniging voor Chirurgische Oncologie (NVCO), de Nederlandse Vereniging voor Gastro-Intestinale Chirurgie (NVGIC), de Special Interest Group Gastro-Enterologie (SIG GE) van de V&VN Oncologie en de Nederlandse Stomavereniging (patiëntenorganisatie). De minimale voorwaarden zijn in 2014 geactualiseerd.

Beschikbaarheid patiëntenwijzer
Via de bibliotheek op www.kanker.nl is de patiëntenwijzer Darmkanker te bekijken. www.kanker.nl/levenmetkanker

Darmscreening in ziekenhuis Tjongerschans
Ziekenhuis Tjongerschans draagt de titel ‘darmscreeningcentrum’. Dat betekent dat mensen die na het bevolkingsonderzoek darmkanker worden doorverwezen naar een ziekenhuis, bij de Tjongerschans terecht kunnen. In Nederland wordt het bevolkingsonderzoek darmkanker sinds 2014 uitgevoerd. Iedereen tussen de 55 en 75 jaar wordt eens in de twee jaar uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Bij het onderzoek wordt onderzocht of er bloed zit in de ontlasting die wordt ingeleverd. Blijkt hieruit dat een vervolgonderzoek nodig is, dan wordt de patiënt doorverwezen naar een ziekenhuis dat aangewezen is als darmscreeningcentrum.