Nieuws

Het Expertisecentrum voor Lymfovasculaire Geneeskunde in ziekenhuis Nij Smellinghe is door minister Schippers erkend als Expertisecentrum voor Zeldzame Aandoeningen.

Hieruit blijkt dat patiënten bij het ECL terechtkunnen voor zeer gespecialiseerde en kwalitatief hoge zorg bij een zeldzame aandoening, in dit geval aangeboren lymfoedeem.
In het ECL worden patiënten met lymfoedeem (extreme ophoping van vocht in een lichaamsdeel, aangeboren of als gevolg van ziekte) gediagnosticeerd en behandeld. Het ECL is het enige expertisecentrum op dit gebied in Nederland.
Doel van het Ministerie van VWS
Doel van het Ministerie van VWS met het toekennen van de titel is om voor zowel patiënten als zorgprofessionals duidelijker te maken waar binnen Europa specifieke expertise te vinden is op het gebied van zeldzame aandoeningen. Daarnaast moet de erkenning leiden tot kennisuitwisseling en samenwerking tussen verschillende expertisecentra (van hetzelfde specialisme) op Europees niveau. Het netwerk dat daarmee wordt opgebouwd, komt de kwaliteit van zorg ten goede.
Weg geopend voor Europese samenwerking
In totaal zijn 288 Europese expertisecentra (van verschillende specialismen) door het VWS getoetst op zeventien criteria. Het ECL in Nij Smellinghe is één van de centra die de titel toegekend heeft gekregen, eerst voor een jaar. Als aan de laatste paar voorwaarden is voldaan, komt het ECL in aanmerking voor de vijf jaar durende erkenning.
“Dit opent de weg naar Europese samenwerking tussen expertisecentra voor zeldzame aandoeningen”, aldus dermatoloog en behandelaar binnen het ECL Robert Damstra. “Door samenwerking en bundeling van kennis kunnen we onze patiënten zo goed mogelijk behandelen en de zorg geven die ze verdienen, kunnen we innoveren en meer wetenschappelijk onderzoek doen. De erkenning van het VWS hebben we gekregen voor aangeboren lymfoedeem, maar we kunnen straks ook van de samenwerking profiteren bij de behandeling van lymfoedeem als gevolg van (de behandeling van) ziekte. Die patiëntengroep is nog veel groter. ”
Patiëntenvereniging: ECL doet het goed
Ook patiëntenvereniging Nederlands Lymfoedeem Netwerk (NLNet) is blij met de toegekende titel. Deze patiëntenvereniging heeft 1.500 leden en is de enige vereniging voor lymfoedeempatiënten in Nederland. Voorzitter Leo van der Ark: “Als patiëntenorganisatie vinden we het belangrijk om te weten dat het ECL haar werk zo goed doet. Deze erkenning is een teken van kwaliteit, zeker gezien de strenge eisen die zijn gesteld. Het contact en de samenwerking met de patiëntenvereniging is één van de punten waarop is getoetst.”
Bron: Nij Smellinghe