Nieuws

Heelkunde Friesland en huisartsen Lemmer doen pilot Lichte traumazorg

Heelkunde Friesland is samen met de huisartsen in de regio Lemmer de pilot Lichte traumazorg gestart. De proef houdt in dat huisartsen van het Zorgplein zelf de behandeling bij eenvoudige botbreuken en verplaatsingen uitvoeren. De patiënt hoeft dan niet meer naar het ziekenhuis. De huisartsen leggen de patiënt de keuze voor of hij in de eerste lijn of in het ziekenhuis wil worden behandeld. Uit de pilot moet blijken om hoeveel mensen het gaat en of er verschil in kwaliteit te zien is.

Patiënten wilden het nóg efficiënter
Afbeelding1Patiënten waren enthousiast over de mogelijkheid dat ze een foto kunnen laten maken in Lemmer, maar teleurgesteld dat ze naar het ziekenhuis moesten om met een mitella naar huis te gaan. Dus kwam de vraag van de patiënt: ‘Kunt u dat nou niet zelf doen, dokter?’

Met de traumachirurgen van Heelkunde Friesland is een lijst ontwikkeld met trauma’s die de huisartsen met de juiste instructie kunnen behandelen. De traumachirurgen van Heerenveen en Sneek hebben de huisartsen opgeleid samen met de gipsverbandmeesters van het Antonius Ziekenhuis.

Wetenschappelijk onderzoek maakt pilot ‘scherp’
Met een wetenschappelijk onderzoek worden de resultaten van de pilot gemonitord en vastgelegd. De Friesland Zorgverzekeraar financiert dit onderzoek.

Huisarts Arentsen wijst erop dat in een dunbevolkte regio zoals Friesland kwalitatief goede zorg, dichtbij de mensen, belangrijk is. Juist in Friesland kunnen we dit goed doen, de lijnen tussen de chirurgen en huisartsen zijn kort en het contact is goed.