Nieuws

MCL en Heelkunde Friesland starten Wond Expertise Centrum

De belangrijkste reden van wondgenezingstoornissen is dat de onderliggende oorzaak niet of te laat wordt herkend. In dat geval spreken we van een complexe en vaak ook chronische wond, die vraagt om gerichte diagnostiek, specialistische zorg en behandeling. Specialist en wondteam in het WEC onderzoeken de voor de patiënt beste behandeling om de genezing te bespoedigen en recidieven tot een minimum te beperken.

Het WEC-team bestaat uit vaatchirurgen, wondconsulenten, wondverpleegkundigen, doktersassistentes en secretaresses. Uiteraard zijn de dermatologen en plastisch chirurgen nauw betrokken door hun specifieke kennis van de complexe wondproblematiek. Het WEC-team hanteert landelijke richtlijnen en kwaliteitseisen op het gebied van complexe wondzorg.

Heeft u te maken met een patiënt met wondgenezingsstoornissen dan kunt u bij ons terecht. We streven naar een goede samenwerking tussen 1ste en 2de lijn, om te komen tot snelle diagnostiek en geregisseerde behandeling in de wondzorgketen.

Leeuwarder Courant – Nieuw wondloket maakt eind aan ‘verzuilde’ zorg