Nieuws

Patientervaring Proctologie Friesland beter dan in ziekenhuis

Donderdag 9 februari ontving chirurg Pieter Lubbert het diploma van de NFU master opleiding “Kwaliteit en Patiëntveiligheid”. Lubbert rondde de opleiding af met een master thesis over de opzet van een kwaliteitssysteem voor de vergelijking van patiënt ervaringen in reguliere ziekenhuizen en in de Friese anderhalvelijns kliniek voor proctologie.

Van de gekozen meet instrumenten lijkt met name de uit vijf vragen bestaande PROCTOS PROM goed bruikbaar voor de beoordeling van gezondheidswinst. Deze vragenlijst is ontwikkeld door de Proctos Kliniek, behandelcentrum voor proctologische aandoeningen. Daarnaast bleken proces metingen zoals herhaal bezoeken en doorverwijzingen naar de tweede lijn goed meetbaar en bleven de daarvoor gevonden waardes onder de voorspelde aantallen.

Dr. P.H.W. Lubbert is voor de Heelkunde Friesland Groep werkzaam in de ziekenhuizen Heerenveen en Sneek. Hij vergeleek in zijn thesis de patiënt ervaringsscores en functie uitkomsten van patiënten die voor aambeien reguliere ziekenhuizen bezochten met die van patiënten die werden behandeld in de anderhalvelijns kliniek van de Friese chirurgen “Proctologie Friesland” in Drachten. Naast een daling van de kosten en een gemiddeld lager aantal polibezoeken leken patiënten meer tevreden over de behandeling in de anderhalvelijns kliniek en gaven zij aan minder klachten te ervaren na hun behandeling.