Nieuws

Mensen vallen niet uit luxe

Ouderen met een botbreuk
Heelkunde Friesland heeft samen met het MCL met de Geriatrische Trauma Unit een nieuwe zorgconcept voor mensen van 70 jaar en ouder met een botbreuk (fractuur) ingevoerd. In 75% van de gevallen is dat een heupfractuur zijn. De verwachting is dat door de vergrijzing het aantal ouderen met een botbreuk in 2020 met 40% is toegenomen.

Extra aandacht
Uit onderzoek blijkt dat ouderen met een botbreuk extra aandacht behoeven. Iedere patiënt krijgt, na opname op de Spoedeisende Hulp en nog vóór een operatie een uitgebreid onderzoek door verschillende specialismen. Een geriater, anesthesist, diëtist, fysiotherapeut en chirurg kijken of er sprake is van andere klachten. Ze kijken ook of er risico is op bijvoorbeeld verwardheid (delier) of ondervoeding. Dit alles om ervoor te zorgen dat ouderen zo weinig mogelijk complicaties ontwikkelen en onnodig lang in het ziekenhuis moeten verblijven.

Sneller problemen ontdekken
Door de inzet van het multidisciplinaire team ontdekken we sneller achterliggende problemen. Vaak is er meer aan de hand, zoals een longontsteking of urineweginfectie. Door goed uit te zoeken wat er precies aan de hand is vóór de operatie zijn de resultaten ná de operatie voor de patiënt veel beter.

Korte film over de Geriatrische Trauma Unit in het MCL

Traumachirurg Munzebrock