Heelkunde Friesland Groep verlengt en vernieuwt de samenwerking met Defensie

Nieuwsbericht | 20-10-2022

De Heelkunde Friesland Groep heeft maandag 17 oktober jongstleden een contract ondertekend waarin de samenwerking met defensie voor de komende jaren officieel werd bevestigd. Dankzij de samenwerking krijgen zowel de relatieziekenhuizen als Defensie de beschikking over meer en hoogwaardig opgeleid personeel. Afhankelijk van de situatie en de behoefte wisselen de partijen onderling personeel uit. Het totale aantal ziekenhuizen waarmee Defensie structureel samenwerkt groeit nu naar 14. De Heelkunde Friesland Groep, bestaande uit 50 chirurgen, is als bedrijf gelieerd aan de Friese ziekenhuizen en trekt in de samenwerkingsovereenkomst met Defensie op met het partnerziekenhuis Medisch Centrum Leeuwarden.

De uitbreiding draagt bij aan het versterken van de medische ondersteuning binnen Defensie, een doelstelling uit de Defensienota 2022.

Foto: Ondertekenaars van de overeenkomsten

 

Uitwisseling medische teams

Defensie wisselt al langer medisch specialistisch personeel uit met civiele ziekenhuizen. De chirurgische teams van Defensie werken in civiele ziekenhuizen als ze niet op oefening of op uitzending zijn.

Als tegenprestatie stellen de relatieziekenhuizen eigen personeel beschikbaar om te worden opgeleid tot reservist. Na een opleiding tot militair en officier zijn deze reservisten onderdeel van de flexibele schil van Defensie. Deze reservisten gaan indien nodig ook mee op missie in het buitenland. De Heelkunde Friesland Groep heeft in het verleden al een aantal reservisten opgeleid en afgestaan voor missies en trainingen. Het aantal reservisten zal nu worden uitgebreid.

In de praktijk is de samenwerking zeer waardevol gebleken voor zowel Defensie als de ziekenhuizen. Het gebeurde bijvoorbeeld al tijdens de Nederlandse missies in Afghanistan. Voor de militairen biedt het de mogelijkheid om (bijzondere) vaardigheden, zoals traumazorg, op peil te houden. De ziekenhuizen merken dat de mogelijkheid om als reservist op uitzending te gaan, bijdraagt aan het behoud van het personeel.

De uitbreiding is in gang gezet met het oog op de veranderende veiligheidssituatie in Europa en de aangekondigde groei van Defensie. Ook in de Defensienota 2022 staat de versterking van de medische keten nadrukkelijk genoemd.

In de overeenkomst is de samenwerking voor de komende 14 jaar vastgelegd.

Foto: ondertekening Schout bij Nacht Peter Knipping namens Defensie, Willem Lenglet bestuurder Medisch centrum Leeuwarden en Koert Biermann directeur Heelkunde Friesland Groep