Tijdens uw bezoek

U meldt zich op de afgesproken tijd bij de assistente, daarna neemt u plaats in de wachtkamer.

Wij proberen altijd op tijd te werken. Toch kan het zijn dat u wat langer moet wachten. De arts moet soms weg naar een spoedgeval. Of een gesprek met een andere patiënt duurt wat langer. Dit gebeurt onverwachts. Onze medewerkers vertellen het u wanneer het spreekuur uitloopt. U helpt mee de wachttijden kort te houden door op tijd op de polikliniek te zijn. Houdt u rekening met bijvoorbeeld files en slecht weer en de tijd die u nodig hebt om een parkeerplaats te vinden.

Soms ontstaat er verwarring doordat patiënten die later komen, toch eerder worden geholpen. Dit komt dan doordat patiënten op volgorde van afspraak worden geholpen en niet op volgorde van binnenkomst of doordat een patiënt een afspraak heeft bij een andere arts dan u.

Bezoek aan specialist

De specialist probeert aan de hand van een gesprek en/of een lichamelijk onderzoek de oorzaak van uw klachten te vinden. Bij het eerste bezoek aan de specialist zal deze samen met u een onderzoek- of behandelplan opstellen. Drie belangrijke vragen die u hierbij aan uw arts kunt stellen zijn:

  1. Welke (behandel-)opties heb ik.
  2. Welke resultaten kan ik verwachten.
  3. Wat zijn de risico’s voor mij.

Stelt u deze vragen gerust aan uw arts. U heeft deze informatie nodig om een goede keuze te maken.

Het hangt van uw klachten af wat het vervolg van uw bezoek zal zijn, mogelijkheden zijn:

  1. De specialist schrijft een behandeling of medicijnen voor.
  2. Uw arts verwijst u door voor verder onderzoek (bloedafname, röntgenfoto etc.).
  3. Uw arts verwijst u naar een andere specialist of hulpverlener.
  4. Uw arts adviseert opname in het ziekenhuis.
  5. U hoeft niet meer terug te komen naar het ziekenhuis.
In principe spreekt u de arts bij wie u de afspraak hebt. Soms gebeurt er iets onverwachts waardoor uw arts weg moet. Een andere arts neemt dan het spreekuur over. Wij vertellen u dat als u zich bij de balie meldt. Bij een aantal locaties staat dit ook op een bord bij de balie. U krijgt dan een gesprek met een andere arts.
Onderzoek
De arts doet lichamelijk onderzoek bij u, als dat nodig is. Soms is er meer onderzoek nodig, zoals bloedonderzoek of röntgenfoto’s. Wij proberen te regelen dat u dit onderzoek gelijk voor of na uw afspraak hebt. Soms kan dit niet, dan maken we een afspraak op een andere dag.
Opname

Uw arts vertelt het u als u opgenomen moet worden in het ziekenhuis. U krijgt dan ook informatie over:

  1. de wachttijd voor uw opname.
  2. hoe wij de opname van patiënten plannen.

Als wij een datum voor uw opname weten, bellen wij u of sturen wij u een brief met de opnamedatum.