Nieuws

Opnieuw Roze lintjes borstkankerzorg Friesland

  Heelkunde Friesland en de vier Friese ziekenhuizen hebben opnieuw het Roze Lintje voor goede borstkankerzorg ontvangen van Borstkankervereniging Nederland (BVN). Het lintje is bedoeld om patiëntgerichte  borstkankerzorg te verbeteren en als ondersteunende informatie voor patiënten, hun relaties en hun huisartsen. Borstkankervereniging Nederland kent jaarlijks in juli het roze lintje toe aan ziekenhuizen die voldoen aan de…

Intensieve samenwerking medisch specialistische zorg in Friesland

Op vrijdag 16 februari hebben Heelkunde Friesland, de bestuursvoorzitters en medisch specialisten van de vier Friese ziekenhuizen met De Friesland Zorgverzekeraar een convenant getekend over de medisch specialistische zorg in Friesland.  De samenwerking is nodig om de toegankelijkheid, de kwaliteit en de betaalbaarheid van de medisch specialistische zorg voor de burgers in Friesland voor de…

Doe Maar Duurzaam

  De zorg in Nederland is er steeds meer op gericht om van toegevoegde waarde te zijn voor de patiënt. Hoogwaardige zorg brengt echter hoge kosten met zich mee. Heelkunde Friesland zorgt er met behulp van Value-Based Health Care voor dat patiënten de best denkbare maar ook de best betaalbare chirurgische oplossingen krijgen. Zondag 10…