C. Hoff

Persoonlijk

De beste zorg volgt uit de vertaling van richtlijnen en protocollen naar de individuele patiënt. Het gesprek met de patiënt is altijd leidend bij het maken van keuzes.

Opgeleid in

  • Catharina Ziekenhuis Eindhoven 1992-1995
  • Academisch ziekenhuis Maastricht 1995-1998
  • Fellow oncologische chirurgie azM 1998-2000

Extra informatie

Endoscopische chirurgie (laparoscopie, flexibele endoscopie, TEM)
Coloproctologie (oncologische en functionele chirurgie van de darm)
Oncologische chirurgie van slokdarm en maag
Leverchirurgie

 NVVH, NVGIC, NVCO, WCP, ESSO, ESCP, EAES

Vice-voorzitter Cooperatie Heelkunde Friesland en bestuurder, Regionaal Productiebedrijf Heelkunde BV
Lid bestuur Werkgroep Coloproctologie
Voorzitter commissie flexibele endoscopie NVGIC
Lid werkgroep kwaliteitseisen coloscopie, bevolkingsonderzoek darmkanker
Lid raad van toezicht, LIMIS
Lid commissie MIC, MCL
Lid commissie vermijdbare sterfte, MCL
Lid bloedtransfusiecommissie, MCL