D.A. Hess

Opgeleid in

  • VU medisch centrum, Amsterdam ( Prof. Dr.H.J.Th.M.Haarman)
  • Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk ( Prof. Dr. R.S. Breedeveld )

Extra informatie

Endoscopische chirurgie ( laparoscopie, TEM)
Coloproctologie ( oncologische en functionele chirurgie van de darm en bekkenbodem)
Oncologische chirurgie
Lies-en buikwand ( breuk ) chirurgie

Nederlandse Vereniging voor Heelkunde
Nederlandse Vereniging voor Gastro-enterologen
Nederlandse Vereniging voor Gastro-intestinale chirurgie
Nederlandse Vereniging voor Chirurgische Oncologie
Nederlandse Vereniging voor Endoscopische Chirurgie
European Society of Coloproctology
European Association for Endoscopic Surgery
Werkgroep colo-protcologie

Bestuurslid Coperatie Heelkunde Friesland
Gemandateerde GE chirurgie Friesland
Gemandateerde chirurgen Antonius Ziekenhuis
Lid kernstaf Antonius Ziekenhuis