O.R.M. Wikkeling MD MBA

Persoonlijk

(Vaat)zorg met beide benen in de maatschappij en open voor innovatie en ‘cross-overs’, ook uit niet medische vakgebieden. “Zorg simpel maken en dichtbij de mensen brengen”.

Opgeleid in

Regio VII
Maxima Medisch Centrum, Veldhoven
UMC St.Radboud, Nijmegen
Chivo Vaatchirurgie, MUMC+ , Maastricht

Meer informatie

Vaatzorg in haar volle omvang
Innovatieve zorg
e –en m-health

Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH)
Nederlandse Vereniging voor Vaatchirurgie (NVvV)
Dutch College of Phebology (DCoP)
European Society of Vascular Surgery (ESVS)
Nederlandse Vereniging voor Traumatologie (NVT)

Penningmeester Heelkunde Friesland Groep
Secretaris Suridocs, www.suridocs.nl
Necrologie Commissie Nij Smellinghe
Perifere Opleider MANP
Co-assistenten begeleider Nij Smellinghe
Lid klankbordgroep MCC – De Compagnons
DCoP lid van werkgroep diep veneuze pathologie