R.J. de Haan

Persoonlijk

Mens Sana in Corpora Sano

Opgeleid in

  • Academisch Medisch Centrum, Amsterdam (opleider prof. dr. H. Obertop en prof. dr. D.J. Gouma)
  • St. Lucas Andreas Ziekenhuis, Amsterdam (opleider dr. E.Ph. Steller)
  • Gelre Ziekenhuizen, lokatie Lukas, Apeldoorn (opleider dr. W.H. Bouma)
  • Vervolgopleiding Traumatologie: VU Medisch Centrum, Amsterdam (dr. F.C. Bakker)

Extra informatie

Wervelbreuken, sportletsels, correctie borstkasafwijkingen

Federatie van Medisch Specialisten
Ned. Ver. voor Heelkunde
Ned. Ver. voor Traumachirurgie
Ned. Ver. voor Arthroscopie
Arbeidsgemeinshaft fur Osteosynthesfragen AO-Alumni
AO spine member
Osteosynthesis and Trauma (OTC) Foundation member
Vereniging tegen de Kwakzalverij
Instructeur Advanced Trauma Life Support ATLS
Voorheen fysiotherapeut (Rotterdamse Academie voor Fysiotherapie)

Chirurg in Maatschap Heelkunde Leeuwarden sinds 1-1-2006
Bestuurslid Heelkunde Friesland groep
Gemandateerde/Medisch Manager chirurgen MCL.
Voormalig Lid bestuur Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie NVT (2010-2014)
Voorzitter website commissie NVT Trauma.nl
Instructeur Advanced Trauma Life Support ATLS