L.A. van Walraven

Expertise

Ziekten van de Arterie femoralis Superficilais

Opgeleid in

Rotterdam Dijkzigt ziekenhuis en Zuiderziekenhuis

Lidmaatschappen

NVVH en NvvV