Opleiding

Het Medisch Centrum Leeuwarden is één van de grote opleidende ziekenhuizen die hooggespecialiseerde medische zorg kunnen verlenen en die samenwerken in de vereniging Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen ( STZ).
In totaal worden 21 medisch specialistische opleidingen verzorgd.

Het Medisch Centrum Leeuwarden heeft een lange onafgebroken traditie voor de Heelkundige opleiding. De uitvoering en begeleiding geschiedt door alle chirurgen in het MCL. Al deze chirurgen hebben bewust gekozen voor het werken in een opleidingskliniek en allen zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit en inhoud van de chirurgische opleiding. De scholing volgens Teach the Teacher principes worden door allen als vanzelfsprekend gezien.

Belangrijk speerpunt van de Heelkunde Friesland Groep in Leeuwarden is de minimaal invasieve chirurgie. Het operatie centrum behoort tot de meest moderne in Europa en nagenoeg alle vormen van minimaal invasieve chirurgie worden op hoog niveau uitgevoerd door de chirurgen, inclusief scopische longchirurgie ( VATS), bariatrische chirurgie en artroscopie. Het Leeuwarden Institute for Minimal Invasive Surgery (LIMIS) is door de chirurgen opgericht en inmiddels erkend als “ center of excellence”. Meer dan 40 chirurgen uit andere ziekenhuizen zijn opgeleid in Leeuwarden voor laparoscopische darm en buikwand chirurgie.

De opleiding Heelkunde participeert in de Onderwijs-en Opleidingsregio Noord- en Oost Nederland ( OOR NO). Hierin verzorgt de vakgroep chirurgie van het Medisch Centrum Leeuwarden samen met de vakgroepen chirurgie van het Universitair Medische Centrum Groningen ( UMCG), Isala Klinieken Zwolle, Martini Ziekenhuis Groningen, het Deventer Ziekenhuis, Medisch Centrum Twente, Ziekenhuis Twente Almelo en het Scheper Ziekenhuis Emmen (Regio V1) de volledige opleiding tot chirurg. De opleiding tot chirurg duurt 6 jaar en is verdeeld in een academisch deel in het UMCG en een perifeer deel in het Medisch Centrum Leeuwarden.

Bij nagenoeg iedere operatie in het MCL zijn chirurgen in opleiding betrokken. Afhankelijk van hun opleidingsniveau zullen zij delen van de operatie uitvoeren onder supervisie van een chirurg. Ook zijn er operaties die alleen door een daar voor competent gebleken chirurg in opleiding worden uitgevoerd. Patiënten worden hiervan op de polikliniek op de hoogte gesteld door de arts.

Voor meer informatie betreffende de opleiding Heelkunde kunt u contact opnemen met :

Mw. M.Emous, bariatrisch en GE chirurg / opleider Heelkunde óf

Dr. J. S. de Graaf, traumachirurg / vice opleider Heelkunde

Via onderstaand telefoonnummer van het secretariaat Heelkunde:

058-2866070