Longchirurgie

Longchirurgie houdt zich vooral bezig met kwaadaardige maar ook goedaardige aandoeningen aan de longen.

Het specialisme Longchirurgie houdt zich vooral bezig met aandoeningen aan de longen. Het specialisme bestaat in hoofdzaak uit operaties, vooral bij kwaadaardige maar ook goedaardige longaandoeningen. Ook worden operaties uitgevoerd, waarbij de operatie wordt gebruikt om onduidelijke aandoeningen vast te stellen. Chirurgen voeren ook operaties uit bij ruimte tussen de longen (mediastinum) en de borstwand (thoraxwand). Sommige operaties voor longaandoeningen zijn mogelijk via een zogenaamde kijkoperaties.

Het behandelen van deze patiënten gebeurd in het samenwerkingsverband tussen de ziekenhuizen in Leeuwarden, Drachten, Heerenveen en Sneek.
U kunt bij de gecertificeerde longchirurgen in het MCL en Heerenveen terecht voor alle minimaal invasieve ingrepen, inclusief VATS (video assisted) operaties binnen de longen. Operaties aan long, thoraxwand, pleura (vochtafscheidend membraan dat de afscheiding vormt tussen longen en borstholte), mediastinum (ruimte tussen beide longen), trachea (luchtpijp), diaphragma (middenrif) en de behandeling van hyperhydrosis (overmatig zweten) door sympatectomie (doornemen zenuwen die de zweetklieren aansturen) worden in het MCL uitgevoerd.

Als de patiënt in het ziekenhuis komt, onderzoekt eerst de longarts de patiënt. De longarts stelt een
diagnose. Deze diagnose wordt besproken in een gemeenschappelijk overleg. In dit overleg worden de keuze voor behandeling gemaakt. Hierbij is ook het radiotherapuetisch instituut Friesland (RIF) betrokken. Als er besloten wordt om te opereren, doen de longchirurgen uit Heerenveen en Drachten dit in ons ziekenhuis. Als er een longtumor verwijderd wordt, vindt de operatie plaats in het ziekenhuis in of Leeuwarden De nazorg kan dan weer op locatie zijn. De controles na de operatie gebeuren weer door de eigen longarts.

Andere operaties bijv. vooronderzoek, klaplong of kijkoperaties worden in ons ziekenhuis uitgevoerd.

Alle ingrepen voldoen aan de volume- en kwaliteitsnormen. Daarvoor bestaat in het MCL en in Heerenveen al vele jaren een multidisciplinair thorax-oncologisch team dat de expertise heeft om hoog complexe patiëntenzorg volgens de huidige stand van de wetenschap te kunnen leveren.

Hier kunt u terecht voor longchirurgie