Traumachirurgie

De traumachirurg houdt zich bezig met de behandeling van patiënten na een ongeval. De traumachirurg heeft een brede algemene chirurgische basisopleiding, die zich later heeft toegespitst op de (chirurgische) behandeling van ongevalspatiënten. Omdat bij een ongeval de letsels zich vaak niet beperken tot alleen botbreuken, maar ook hersenletsels, longletsels, vaat- en darmletsels veelvuldig voorkomen, heeft de traumachirurg een brede visie op de totale patiënt.

De traumachirurg werkt vaak in teamverband met vele verschillende specialismen en paramedici in de gezondheidzorg. Om de multidisciplinaire aanpak en hoge kwaliteit van zorg te kunnen garanderen is er in Nederland gekozen voor een infrastructuur met 10 traumacentra (level 1) voor de behandeling van de meest complexe ongevalslachtoffers. Stabiele patiënten en patiënten met minder ingewikkelde letsels kunnen opgevangen worden in alle ziekenhuizen.
 
Naast een groep relatief jonge patiënten is er, ten gevolge van de toenemende vergrijzing van de bevolking, een ‘nieuwe’ categorie ongevalspatiënten bijgekomen: de ouderen. Ten gevolge van fysieke beperkingen, osteoporose en andere bijkomende ziektes, zien we de laatste jaren een forse toename van het aantal heup-, pols- en wervelbreuken. Goede traumazorg is ook bij deze groep patiënten zowel voor hen, hun familie als voor de maatschappij van groot belang.

Hier kunt u terecht voor Traumachirurgie

Chirurgen