Voorbereiden op uw afspraak

U bent door uw huisarts of een medisch specialist verwezen voor onderzoek, behandeling of bezoek aan een specialist. Het is belangrijk dat u uw afspraak goed voorbereidt.

Wat neemt u mee naar uw bezoek

  1. Uw afspraakbevestiging. Hierin staat de datum en het tijdstip van uw afspraak.
  2. Uw verzekeringspas of zorgpas.
  3. Een legitimatiebewijs. U kunt zich legitimeren met uw paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of vreemdelingendocument. 
  4. Een lijstje met uw vragen en klachten. Dit kan handig zijn tijdens het gesprek met de arts.
  5. Een actueel overzicht van de medicijnen die u gebruikt. Dit medicatieoverzicht is verkrijgbaar bij uw apotheek.
  6. Indien van toepassing: voor sommige aandoening sturen wij u een vragenlijst. Vul deze vragenlijst in.
  7. Het kan fijn zijn om samen met iemand te zijn. Tijdens het gesprek met de arts krijgt u veel informatie. Samen onthoudt u meer.

Check voorafgaand aan uw afspraak op de ziekenhuis website wat de laatste richtlijnen met betrekking tot uw bezoek zijn.

Tips voor uw gesprek

Door spanning of emoties verloopt het gesprek met de zorgverlener vaak anders dan u had gewild. Pas als u weer buiten staat, bedenkt u wat u had willen vragen. Een goede voorbereiding helpt om de juiste informatie te krijgen. Dit geldt zowel voor u als voor de zorgverlener.

Deze tips kunnen u daar mogelijk bij helpen.

Gang van zaken tijdens uw bezoek

De specialist probeert aan de hand van een gesprek en/of een lichamelijk onderzoek de oorzaak van uw klachten te vinden. Bij het eerste bezoek aan de specialist zal deze samen met u een onderzoek- of behandelplan opstellen. Drie belangrijke vragen die u hierbij aan uw arts kunt stellen zijn:

  1. Welke (behandel-)opties heb ik.
  2. Welke resultaten kan ik verwachten.
  3. Wat zijn de risico’s voor mij.

Privacy, klachtenmogelijkheid en rechten

Heelkunde Friesland hanteert een privacyreglement gebaseerd op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) . Dit betekent dat uw persoonsgegevens uiterst vertrouwelijk behandeld worden. U kunt hierover meer lezen in ons Privacy Informatie aan patienten - AVG. Heelkunde Friesland heeft een AVG verklaring AVG Verklaring Heelkunde Friesland ontvangen om aan te geven dat zij voldoet aan de eisen zoals gesteld in het portaal ‘Waveland dataveiligheid’ ter invulling van de wettelijke verplichtingen voortkomend uit Verordening EU 2016/679 “Algemene Verordening Gegevensbescherming”

 

Wij horen het graag wanneer u vragen, ideeën, suggesties of complimenten hebt over onze dienstverlening of organisatie. Deze helpen ons om onze service te verbeteren. Heeft u iets meegemaakt waarover u niet tevreden bent? Wilt u hierover misschien een klacht indienen? In deze informatie kunt u lezen hoe u een klacht indient en hoe wij met klachten omgaan: Klachtenbehandeling Patienten Heelkunde Friesland