Alle Friese chirurgen verenigd in één organisatie

   info@heelkundefriesland.nl  Henri Dunantweg 2, 8934 AD - Leeuwarden

HomeZiekenhuizenAfspraak

Afspraak

Voorbereiden op uw afspraak

U bent door uw huisarts of een medisch specialist verwezen voor onderzoek, behandeling of bezoek aan een specialist. Het is belangrijk dat u uw afspraak goed voorbereidt.

Wat neemt u mee naar uw bezoek

 1. Uw afspraakbevestiging. Hierin staat de datum en het tijdstip van uw afspraak.
 2. Uw verzekeringspas of zorgpas.
 3. Een legitimatiebewijs. U kunt zich legitimeren met uw paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of vreemdelingendocument. 
 4. Een lijstje met uw vragen en klachten. Dit kan handig zijn tijdens het gesprek met de arts.
 5. Een actueel overzicht van de medicijnen die u gebruikt. Dit medicatieoverzicht is verkrijgbaar bij uw apotheek.
 6. Indien van toepassing: voor sommige aandoening sturen wij u een vragenlijst. Vul deze vragenlijst in.
 7. Het kan fijn zijn om samen met iemand te zijn. Tijdens het gesprek met de arts krijgt u veel informatie. Samen onthoudt u meer.

Check voorafgaand aan uw afspraak op de ziekenhuis website wat de laatste richtlijnen met betrekking tot uw bezoek zijn.

 

Tips voor uw gesprek

Door spanning of emoties verloopt het gesprek met de zorgverlener vaak anders dan u had gewild. Pas als u weer buiten staat, bedenkt u wat u had willen vragen. Een goede voorbereiding helpt om de juiste informatie te krijgen. Dit geldt zowel voor u als voor de zorgverlener.

Deze tips kunnen u daar mogelijk bij helpen.

Door spanning of emoties verloopt het gesprek met de zorgverlener vaak anders dan u had gewild. Pas als u weer buiten staat, bedenkt u wat u had willen vragen. Een goede voorbereiding helpt om de juiste informatie te krijgen. Dit geldt zowel voor u als voor de zorgverlener. De onderstaande tips kunnen u daarbij helpen.

Voor het gesprek

 1. Schrijf uw vragen op.
 2. Bepaal welke vragen u in ieder geval wilt stellen.
 3. Hebt u veel vragen? Vermeld dit dan bij het maken van de afspraak.
 4. Neem een vertrouwd iemand mee naar het gesprek. Durft u een vraag niet goed te stellen, dan kan deze persoon u helpen. Ook kan het prettig zijn om samen na te praten. Twee personen onthouden meer dan één.

Tijdens het gesprek 

 1. Stel uw belangrijkste vragen als eerste.
 2. Maak aantekeningen van de antwoorden op uw vragen.
 3. Vraag om uitleg van medische termen.
 4. Herhaal eventueel in uw eigen woorden wat u denkt dat de zorgverlener bedoelt. Vraag of u het zo goed begrepen hebt.
 5. Wat vindt u belangrijk dat de zorgverlener van u weet? Vertel dit aan hem. Dit kan een eerdere ziekenhuis ervaring zijn, of iets waar u bang voor bent. Maar bijvoorbeeld ook uw geloofsovertuiging of informatie over uw gezin.
 6. Vraag tijd om na te denken als u een moeilijke beslissing moet nemen.
 7. Hebt u na het gesprek nog vragen? Maak dan een nieuwe afspraak.

Gang van zaken tijdens uw bezoek

U meldt zich op de afgesproken tijd bij de assistente, daarna neemt u plaats in de wachtkamer.

Wij proberen altijd op tijd te werken. Toch kan het zijn dat u wat langer moet wachten. De arts moet soms weg naar een spoedgeval. Of een gesprek met een andere patiënt duurt wat langer. Dit gebeurt onverwachts. Onze medewerkers vertellen het u wanneer het spreekuur uitloopt. U helpt mee de wachttijden kort te houden door op tijd op de polikliniek te zijn. Houdt u rekening met bijvoorbeeld files en slecht weer en de tijd die u nodig hebt om een parkeerplaats te vinden.

Soms ontstaat er verwarring doordat patiënten die later komen, toch eerder worden geholpen. Dit komt dan doordat patiënten op volgorde van afspraak worden geholpen en niet op volgorde van binnenkomst of doordat een patiënt een afspraak heeft bij een andere arts dan u.

Bezoek aan specialist

De specialist probeert aan de hand van een gesprek en/of een lichamelijk onderzoek de oorzaak van uw klachten te vinden. Bij het eerste bezoek aan de specialist zal deze samen met u een onderzoek- of behandelplan opstellen. Drie belangrijke vragen die u hierbij aan uw arts kunt stellen zijn:

 1. Welke (behandel-)opties heb ik.
 2. Welke resultaten kan ik verwachten.
 3. Wat zijn de risico’s voor mij.

Stelt u deze vragen gerust aan uw arts. U heeft deze informatie nodig om een goede keuze te maken.

Het hangt van uw klachten af wat het vervolg van uw bezoek zal zijn, mogelijkheden zijn:

 1. De specialist schrijft een behandeling of medicijnen voor.
 2. Uw arts verwijst u door voor verder onderzoek (bloedafname, röntgenfoto etc.).
 3. Uw arts verwijst u naar een andere specialist of hulpverlener.
 4. Uw arts adviseert opname in het ziekenhuis.
 5. U hoeft niet meer terug te komen naar het ziekenhuis.
In principe spreekt u de arts bij wie u de afspraak hebt. Soms gebeurt er iets onverwachts waardoor uw arts weg moet. Een andere arts neemt dan het spreekuur over. Wij vertellen u dat als u zich bij de balie meldt. Bij een aantal locaties staat dit ook op een bord bij de balie. U krijgt dan een gesprek met een andere arts.
Onderzoek
De arts doet lichamelijk onderzoek bij u, als dat nodig is. Soms is er meer onderzoek nodig, zoals bloedonderzoek of röntgenfoto’s. Wij proberen te regelen dat u dit onderzoek gelijk voor of na uw afspraak hebt. Soms kan dit niet, dan maken we een afspraak op een andere dag.
Opname

Uw arts vertelt het u als u opgenomen moet worden in het ziekenhuis. U krijgt dan ook informatie over:

 1. de wachttijd voor uw opname.
 2. hoe wij de opname van patiënten plannen.

Als wij een datum voor uw opname weten, bellen wij u of sturen wij u een brief met de opnamedatum.

Privacy, klachtenmogelijkheid en rechten

Heelkunde Friesland hanteert een privacyreglement gebaseerd op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) . Dit betekent dat uw persoonsgegevens uiterst vertrouwelijk behandeld worden. U kunt hierover meer lezen in ons Privacy Informatie aan patienten – AVG. Heelkunde Friesland heeft een AVG verklaring AVG Verklaring Heelkunde Friesland ontvangen om aan te geven dat zij voldoet aan de eisen zoals gesteld in het portaal ‘Waveland dataveiligheid’ ter invulling van de wettelijke verplichtingen voortkomend uit Verordening EU 2016/679 “Algemene Verordening Gegevensbescherming”

Wij horen het graag wanneer u vragen, ideeën, suggesties of complimenten hebt over onze dienstverlening of organisatie. Deze helpen ons om onze service te verbeteren. Heeft u iets meegemaakt waarover u niet tevreden bent? Wilt u hierover misschien een klacht indienen? In deze informatie kunt u lezen hoe u een klacht indient en hoe wij met klachten omgaan: Klachtenbehandeling Patienten Heelkunde Friesland

Heelkunde Friesland is opgericht in 2014 en voortgekomen uit vier Friese chirurgische maatschappen.

CONTACT

MEDIA

© Copyright Heelkunde Friesland 2024 | Disclaimer | Privacyverklaring | Cookiebeleid

Gebouwd door: NEXT LEAD