[vc_row][vc_column]

Voorbereiden op uw afspraak

U bent door uw huisarts of een medisch specialist verwezen voor onderzoek, behandeling of bezoek aan een specialist. Het is belangrijk dat u uw afspraak goed voorbereidt. Op deze pagina vindt u onder andere informatie over:

  1. Wat neemt u mee naar uw afspraak
  2. Tips voor het gesprek met de zorgverlener
  3. Gang van zaken tijdens uw bezoek

U kunt uw bezoek voorbereiden door het lezen van de informatie op deze webpagina’s. Op de pagina’s over aandoeningen en behandelingen vindt u specifieke en uitgebreidere informatie.

Controleer goed op welke locatie u een afspraak heeft.

[vc_column_text]

 

Privacy, klachtenmogelijkheid en rechten

Heelkunde Friesland hanteert een privacyreglement gebaseerd op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) . Dit betekent dat uw persoonsgegevens uiterst vertrouwelijk behandeld worden. U kunt hierover meer lezen in ons Privacy Informatie aan patienten – AVG. Heelkunde Friesland heeft een AVG verklaring AVG Verklaring Heelkunde Friesland ontvangen om aan te geven dat zij voldoet aan de eisen zoals gesteld in het portaal ‘Waveland dataveiligheid’ ter invulling van de wettelijke verplichtingen voortkomend uit Verordening EU 2016/679 “Algemene Verordening Gegevensbescherming”

Rechten en de plichten voor een patiënt zijn in Nederland in een aantal wetten geregeld. Meer informatie: zie Patient en Recht Heelkunde Friesland

Wij horen het graag wanneer u vragen, ideeën, suggesties of complimenten hebt over onze dienstverlening of organisatie. Deze helpen ons om onze service te verbeteren. Heeft u iets meegemaakt waarover u niet tevreden bent? Wilt u hierover misschien een klacht indienen? In deze informatie kunt u lezen hoe u een klacht indient en hoe wij met klachten omgaan: Klachtenbehandeling Patienten Heelkunde Friesland[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]