Nieuws

 • Heelkunde Friesland Groep verlengt en vernieuwt de samenwerking met Defensie
  Nieuwsbericht | 20-10-2022De Heelkunde Friesland Groep heeft maandag 17 oktober jongstleden een contract ondertekend waarin de samenwerking met defensie voor de komende jaren officieel werd bevestigd. Dankzij de samenwerking krijgen zowel de relatieziekenhuizen als Defensie de beschikking over meer en hoogwaardig opgeleid personeel. Afhankelijk van de situatie en de behoefte wisselen de partijen onderling personeel...
 • Jaarverslag 2020 Heelkunde Friesland
  </p> <style>.vce-row-container .vcv-lozad {display: none}</style> <p>Het jaar 2020 stond voor Heelkunde Friesland in het teken van Corona. Planbare ingrepen die uitstel kunnen verdragen werden niet of nauwelijks uitgevoerd. Noodzakelijke operaties werden uiteraard gedaan zoals oncologie, spoed en vaatchirurgie. Tijdens lockdowns mochten onze chirurgen niet op meerdere ziekenhuislocaties werken en verminderde de capaciteit van poliklinieken, OK’s...
 • Samen beslissen in de spreekkamer
  Per dag maakt een mens zo’n 30.000 keuzes. De meeste keuzes maken we onbewust en hebben ook weinig gevolgen. Maar er zijn ook keuzes die meer impact hebben. Bijvoorbeeld het kopen van een huis of auto, of in het ziekenhuis: ‘laat ik me wel of niet opereren?’. Om de keuzes in het ziekenhuis beter te kunnen maken, zijn Tjongerschans en Heelkunde Friesland gestart met keuzehulpen.
 • Opnieuw Roze lintjes borstkankerzorg Friesland
    Heelkunde Friesland en de vier Friese ziekenhuizen hebben opnieuw het Roze Lintje voor goede borstkankerzorg ontvangen van Borstkankervereniging Nederland (BVN). Het lintje is bedoeld om patiëntgerichte  borstkankerzorg te verbeteren en als ondersteunende informatie voor patiënten, hun relaties en hun huisartsen. Borstkankervereniging Nederland kent jaarlijks in juli het roze lintje toe aan ziekenhuizen die voldoen aan de...
 • Centrum Obesitas Noord Nederland is Centre of Excellence
  Donderdag 17 mei, heeft het Centrum Obesitas Noord Nederland (CON) het predicaat Centre Of Excellence gekregen van de internationale federatie voor de operaties van obesitas en metabole stoornissen (IFSO). Het Centrum Obesitas Noord Nederland heeft internationale erkenning gekregen van de IFSO. Het centrum mag zich op het gebied van operaties tegen ernstig overgewicht voortaan Centre...
 • Intensieve samenwerking medisch specialistische zorg in Friesland
  Op vrijdag 16 februari hebben Heelkunde Friesland, de bestuursvoorzitters en medisch specialisten van de vier Friese ziekenhuizen met De Friesland Zorgverzekeraar een convenant getekend over de medisch specialistische zorg in Friesland.  De samenwerking is nodig om de toegankelijkheid, de kwaliteit en de betaalbaarheid van de medisch specialistische zorg voor de burgers in Friesland voor de...
 • Doe Maar Duurzaam
    De zorg in Nederland is er steeds meer op gericht om van toegevoegde waarde te zijn voor de patiënt. Hoogwaardige zorg brengt echter hoge kosten met zich mee. Heelkunde Friesland zorgt er met behulp van Value-Based Health Care voor dat patiënten de best denkbare maar ook de best betaalbare chirurgische oplossingen krijgen. Zondag 10...
 • Binnen twee jaar een borstkankercentrum in Friesland
    Patiënten met verdenking op borstkanker kunnen straks binnen 24 uur terecht in het Fries Borstkankercentrum. In dit centrum, met locaties bij alle vier de Friese ziekenhuizen, kunnen patiënten binnen een werkdag terecht voor onderzoek en de uitslag: wel of geen borstkanker. Ervaring leert dat duidelijkheid hierover helpt en leidt tot minder “slapeloze nachten”. Het...
 • Goede screening voorkomt complicaties
  Artikel: Friesch Dagblad – 3 juni 2017 – Sippie Miedema Ouderen die na een val iets breken, zijn beter af als ze níét met spoed worden geopereerd. Door langer te wachten, kan de gezondheid beter worden gescreend en is er minder kans op complicaties. Leeuwarden | Het MCL heeft voor deze ouderen een Trauma Unit opgericht....
 • Mensen vallen niet uit luxe
  Ouderen met een botbreuk Heelkunde Friesland heeft samen met het MCL met de Geriatrische Trauma Unit een nieuwe zorgconcept voor mensen van 70 jaar en ouder met een botbreuk (fractuur) ingevoerd. In 75% van de gevallen is dat een heupfractuur zijn. De verwachting is dat door de vergrijzing het aantal ouderen met een botbreuk in 2020 met 40% is toegenomen....
 • Uitbreiding dienstverlening Proctologie Friesland
  In de kliniek van Proctologie Friesland in Sûnenz Centrum kunnen patiënten nu naast hemorroïdeklachten (aambeien) ook terecht voor fissura ani klachten (pijnlijke kloven rond de anus). Proctologie Friesland is een initiatief van Heelkunde Friesland, Nij Smellinghe en zorgverzekeraar De Friesland. Bij het vermoeden van fissura ani kan de huisarts de patiënt vanaf nu doorverwijzen naar...
 • Patientervaring Proctologie Friesland beter dan in ziekenhuis
  Donderdag 9 februari ontving chirurg Pieter Lubbert het diploma van de NFU master opleiding “Kwaliteit en Patiëntveiligheid”. Lubbert rondde de opleiding af met een master thesis over de opzet van een kwaliteitssysteem voor de vergelijking van patiënt ervaringen in reguliere ziekenhuizen en in de Friese anderhalvelijns kliniek voor proctologie. Van de gekozen meet instrumenten lijkt...
 • Frank van Wijck: Aanpak Heelkunde Friesland voorbeeld voor alle ziekenhuizen
  Een prachtige blog van Frank van Wijck in Arts en Auto over de doelstellingen van Heelkunde Friesland. Verplaats de zorg Gisteren plaatste ik in mijn blog kanttekeningen bij de vraag of de ziekenhuizen ‘recht’ hebben op de 3,5 procent omzetgroei waarvoor NVZ vereniging van ziekenhuizen pleit. Dat recht hebben ze niet – zeker niet sector breed – zolang...
 • MCL en Heelkunde Friesland starten Wond Expertise Centrum
  De belangrijkste reden van wondgenezingstoornissen is dat de onderliggende oorzaak niet of te laat wordt herkend. In dat geval spreken we van een complexe en vaak ook chronische wond, die vraagt om gerichte diagnostiek, specialistische zorg en behandeling. Specialist en wondteam in het WEC onderzoeken de voor de patiënt beste behandeling om de genezing te...
 • Heelkunde Friesland en huisartsen Lemmer doen pilot Lichte traumazorg
  Heelkunde Friesland is samen met de huisartsen in de regio Lemmer de pilot Lichte traumazorg gestart. De proef houdt in dat huisartsen van het Zorgplein zelf de behandeling bij eenvoudige botbreuken en verplaatsingen uitvoeren. De patiënt hoeft dan niet meer naar het ziekenhuis. De huisartsen leggen de patiënt de keuze voor of hij in de eerste lijn...