Alle Friese chirurgen verenigd in één organisatie

   info@heelkundefriesland.nl  Henri Dunantweg 2, 8934 AD - Leeuwarden

Het specialisme vaatchirurgie is het aandachtsgebied binnen de heelkunde dat zich bezighoudt met problemen rond de bloedvaten (zowel slagaders, als aders en ook lymfvaten). Het hart en de bloedvaten in de hersenen behoren niet tot dit aandachtsgebied. Daarnaast houdt het specialisme zich bezig met voetproblemen bij patiënten met suikerziekte en toegangschirurgie bij dialyse-patiënten.

Vaatchirurgie is een tak binnen de chirurgie welke zich richt op aandoeningen betreffende bloedvaten, zoals vernauwingen in de beenslagaders, verwijdingen van de grote buik- (aneurysma aorta abdominalis, oftewel AAA) of borstslagader (aneurysma aorta thoracalis), vernauwing van de halsslagader (carotis), vernauwingen van darmslagaders en spataderen (varices). Daarnaast behandelen de vaatchirurgen diabetische voetproblematiek en leggen ze shunts aan bij dialyse-patiënten. Veel operaties vinden tegenwoordig endovasculair plaats (via de binnenkant van het bloedvat), waardoor er maar kleine sneetjes nodig zijn. 

Er is een nauwe samenwerking met het vaatlaboratorium en het wondexpertise centrum. Daarnaast is er ook nauw contact met de medebehandelaars, interventie-radiologen en dermatologen, en de verwijzers, nefrologen, neurologen en vasculaire internisten.

Alle geplande en semi-spoedingrepen, zowel operaties als dotters gebeuren in het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) en het Nij Smellinghe ziekenhuis. Acute ingrepen in avond, nacht en weekenden vinden uitsluitend plaats in het MCL. Poliklinische zorg wordt geboden vanuit alle 4 de Friese ziekenhuizen (MCL, Antonius Ziekenhuis Sneek, Tjongerschans Heerenveen en Nij Smellinghe Drachten). 

Het MCL is een topklinisch opleidingsziekenhuis. De vaatchirurgie vindt plaats vanuit het hart- en vaatcentrum (Hart- en vaatcentrum › Medisch Centrum Leeuwarden (mcl.nl)) waarin naast de vaatchirurgen, cardiologen, thoraxchirurgen en thorax-anesthesiologen werkzaam zijn. Er is een nauwe samenwerking met het UMCG.

In het aortacentrum wordt er nauw samengewerkt met de afdeling thoraxchirurgie van het Radboud UMC, voor de complexe aortachirurgie. (Medische Publieksacademie 8 juli 2021: Aortacentrum – YouTube)

Met het Medisch Spectrum Twente wordt samengewerkt voor de complexe doorbloedingsproblematiek van darmslagaders. 

Binnen het Wond Expertise Centrum, WEC, (Wondexpertise centrum (WEC) › Medisch Centrum Leeuwarden (mcl.nl)), vind naast de regionale  behandeling van complexe wonden, ook de coördinatie plaats van deze wondbehandeling, van thuiszorg tot specialist.

In het Nij Smellinghe Ziekenhuis zijn er de expertisecentra voor Pelvic Venous Disease (Voorheen Pelvic Congestion Syndroom) en Diep Veneuze aandoeningen (in het Diep Veneuze Centrum Noord-Oost Nederland). Daarnaast is het Nij Smellinghe het landelijk expertisecentrum voor lymf- en lipoedeem, binnen het Expertisecentrum Lymfovasculaire Geneeskunde (Expertisecentrum Lymfovasculaire Geneeskunde › Ziekenhuis Nij Smellinghe).

 

De vaatchirurgen van de Heelkunde Friesland Groep geloven sterk in een multidisciplinaire aanpak en werken samen met gespecialiseerde physician assistants en verpleegkundig specialisten. 

Hier kunt u terecht voor Vaatchirurgie

Ziekenhuizen

Heelkunde Friesland is opgericht in 2014 en voortgekomen uit vier Friese chirurgische maatschappen.

CONTACT

MEDIA

© Copyright Heelkunde Friesland 2024 | Disclaimer | Privacyverklaring | Cookiebeleid

Gebouwd door: NEXT LEAD