Alle Friese chirurgen verenigd in één organisatie

   info@heelkundefriesland.nl  Henri Dunantweg 2, 8934 AD - Leeuwarden

HomeBinnen twee jaar een borstkankercentrum in FrieslandNieuwsBinnen twee jaar een borstkankercentrum in Friesland

Binnen twee jaar een borstkankercentrum in Friesland

Patiënten met verdenking op borstkanker kunnen straks binnen 24 uur terecht in het Fries Borstkankercentrum. In dit centrum, met locaties bij alle vier de Friese ziekenhuizen, kunnen patiënten binnen een werkdag terecht voor onderzoek en de uitslag: wel of geen borstkanker. Ervaring leert dat duidelijkheid hierover helpt en leidt tot minder “slapeloze nachten”. Het overleg tussen betrokken specialisten en de operatieve ingreep wordt geconcentreerd en alleen aangeboden bij het MCL in Leeuwarden. Dit is de uitkomst van onderzoek dat door een speciaal opgerichte projectgroep is gedaan.

Luisteren naar wensen patiënt

Deze projectgroep, bestaande uit patiënten, medisch specialisten, een verpleegkundig specialist en een huisarts, heeft in opdracht van de bestuurders van de vier Friese ziekenhuizen onderzocht hoe de zorg voor borstkankerpatiënten verder kan worden verbeterd. Patrick Vink, bestuurder van Tjongerschans, spreekt ook namens zijn collega-bestuurders: “Niet omdat er nu slechte zorg wordt geleverd, er zijn immers vier goede ziekenhuizen in Friesland, maar omdat we ervan overtuigd zijn dat onze zorg nog verder kan verbeteren door intensief met elkaar samen te werken. Juist dát is wat patiënten van ons mogen verwachten.” Bij de totstandkoming van dit advies is dan ook volop gebruik gemaakt van de ervaringen van patiënten, die openhartig hebben gedeeld wat voor hen werkelijk van belang is in de verschillende stadia van het ziektebeloop bij borstkanker.

Snelle diagnose, hoge kwaliteit

De projectgroep heeft onderzocht welke onderdelen van de borstkankerzorg bij alle vier de Friese ziekenhuizen behouden moeten en kunnen blijven en welk deel van deze zorg verder kan verbeteren door concentratie op één locatie. Beschikbaarheid van (dure) apparatuur, volumenormen en wensen van de patiënt zijn hierin meegenomen. Naar aanleiding van het eindadvies van de projectgroep hebben de bestuurders bekend gemaakt dat de locatie voor het expertisecentrum Leeuwarden zal zijn. Diagnostiek en behandeling met bijvoorbeeld chemotherapie vindt, net als nu, op alle ziekenhuislocaties plaats. Hierbij wordt straks op al deze locaties dezelfde werkwijze gehanteerd.

Bijdragen aan ontwikkeling borstkankerzorg

Door het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en het geven van onderwijs willen de bij de borstkanker betrokken medisch specialisten en de vier ziekenhuizen ook een bijdrage blijven leveren aan verdere ontwikkeling van de borstkankerzorg in Nederland.

Wat betekent dit voor u als patiënt?

In de praktijk zal dit betekenen dat de patiënt voor de eerste diagnostiek (onderzoeken) terecht kan in één van de vier locaties bij de Friese ziekenhuizen. Voor vervolgonderzoek en een eventuele operatie wordt de patiënt verwezen naar de locatie in Leeuwarden. Behandelingen als chemo- of hormoontherapie kunnen vervolgens op de voorkeurslocatie van de patiënt plaatsvinden. In welk ziekenhuis de patiënt ook komt, de borstkankerzorg die zij/hij ontvangt is straks overal gelijk.

Hoe nu verder

Maandag 26 juni jl. presenteerde de projectgroep haar onderzoeksrapport aan de bestuurders van de Friese ziekenhuizen. De bestuurders hebben naar aanleiding van dit onderzoek een adviesrapport aangeboden aan De Friesland Zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar is betrokken omdat ziekenhuizen zelf niet tot een marktverdeling of prijsafspraken mogen komen. Als ook De Friesland akkoord is met het plan, zullen de vier ziekenhuizen aan de slag gaan om de geschetste processen daadwerkelijk in te richten. De verwachting is dat dit in 2018 gaat gebeuren.

Chirurg Christaan Hoff bij de presentatie van het adviesrapport over borstkanker, Christiaan Hoff geeft als voorzitter van de projectgroep tekst en uitleg over een nieuw borstkankercentrum in Friesland. Bestuurders, chirurgen en pati nten kwamen in ijsstadion Thialf bij elkaar om de vorderingen te bespreken. FOTO ALEX DE HAAN

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

2 + vier =

Heelkunde Friesland is opgericht in 2014 en voortgekomen uit vier Friese chirurgische maatschappen.

CONTACT

MEDIA

© Copyright Heelkunde Friesland 2024 | Disclaimer | Privacyverklaring | Cookiebeleid

Gebouwd door: NEXT LEAD