Over ons

Heelkunde Friesland is een jonge onderneming, opgericht in 2014. Onze organisatie is voortgekomen uit vier Friese chirurgische maatschappen.  Het unieke is dat wij werken binnen de muren van het ziekenhuis, maar toch zelfstandig zijn. Hierdoor kunnen wij ons vergaand specialiseren en ons optimaal concentreren op de zorg voor de patiënt, zoals wij die voorstaan: kwalitatief zeer hoogwaardig, voor iedereen bereikbaar en toekomstbestendig.

Heelkunde vormt de kern van de snijdende specialismen en houdt zich bezig met gelokaliseerde ziektes, verwondingen, gezwellen, misvormingen of andere afwijkingen die voor een lokale therapie toegankelijk zijn. De enorme ontwikkelingen op het gebied van de heelkunde maken het onmogelijk dat iedere chirurg het hele scala van de heelkunde volledig beheerst.

Er worden daarom verschillende vakgebieden onderscheiden;

bariatrische chirurgie
gastro-intestinale chirurgie (GE)
longchirurgie
oncologische chirurgie
traumachirurgie
vaatchirurgie

De chirurgen in Friesland en zorgverzekeraar De Friesland hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten met als doel gezamenlijk de doelmatigheid en kwaliteit van de heelkundige zorg in Friesland te verbeteren en toekomstbestendig te maken. Afspraken zijn gemaakt over betrokkenheid en advisering van de chirurgen bij de taakschikking van complexe en laag complexe chirurgische zorg. Het reallocatieplan voor heelkunde heeft zorgverzekeraar De Friesland opgenomen in haar “toekomstvisie op de Friese gezondheidszorg”.

Door kwaliteitsmeting in het zorgproces in te bedden en deze continue en bij (bijna) elke heelkundige patiënt in Friesland te laten gebeuren, niet alleen bij de specialist maar ook in andere delen van het zorgnetwerk rond de patiënt, zal kwaliteit keten overschrijdend inzichtelijk zijn. Het is hierdoor mogelijk de kwaliteit van de heelkundige zorg in Friesland systematisch te verbeteren en tegelijkertijd een platform voor de herinrichting van de heelkundige zorg te creëren, zodat patiënten de beste zorg op de beste plek kunnen ontvangen.