Organisatie

Heelkunde Friesland is opgericht in 2014 en voortgekomen uit vier Friese chirurgische maatschappen. Wij werken binnen de muren van het ziekenhuis, maar zijn toch zelfstandig. Hierdoor kunnen wij ons vergaand specialiseren en optimaal concentreren op zorg, zoals wij die voorstaan: kwalitatief zeer hoogwaardig, voor iedereen bereikbaar en toekomstbestendig.

Heelkunde vormt de kern van de snijdende specialismen en houdt zich bezig met gelokaliseerde ziektes, verwondingen, gezwellen, misvormingen of andere afwijkingen die voor een lokale therapie toegankelijk zijn. De enorme ontwikkelingen maken het onmogelijk dat iedere chirurg het hele scala van de heelkunde volledig beheerst. Er worden daarom verschillende vakgebieden onderscheiden;

bariatrische chirurgie
gastro-intestinale chirurgie (GE)
longchirurgie
oncologische chirurgie
traumachirurgie
endocriene chirurgie
vaatchirurgie

Heelkunde Friesland verzorgt samen met de afdeling chirurgie van het UMCG, Isala Klinieken, Martini Ziekenhuis, Deventer Ziekenhuis, Medisch Spectrum Twente en het Scheper Ziekenhuis (Regio V1) de volledige opleiding tot chirurg. De opleiding tot chirurg duurt 6 jaar en is verdeeld in een academisch deel in het UMCG en perifeer deel in het MCL. 

Meer informatie over de opleiding tot chirurg