Opleiding Heelkunde

De Heelkunde opleiding participeert in de Onderwijs-en Opleidingsregio Noord- en Oost Nederland (OOR NO).  We verzorgen de volledige opleiding tot chirurg samen met de vakgroepen chirurgie van het UMCG, Isala Klinieken, Martini Ziekenhuis, Deventer Ziekenhuis, Medisch Spectrum Twente en het Scheper Ziekenhuis (Regio VI). De opleiding tot chirurg duurt 6 jaar en is verdeeld in een academisch deel in het UMCG en een perifeer deel in het MCL.

Opleiding in het Medisch Centrum Leeuwarden

Het MCL is één van de grote opleidende ziekenhuizen die hooggespecialiseerde medische zorg verlenen en samenwerken in de vereniging Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen (STZ). In totaal worden 21 medisch specialistische opleidingen verzorgd.

De heelkunde opleiding in het MCL is een opleiding om veel te leren bij een grote groep gedifferentieerde chirurgen. Speerpunt is de minimaal invasieve chirurgie. Nagenoeg alle vormen van minimaal invasieve chirurgie worden op hoog niveau uitgevoerd, inclusief scopische longchirurgie (VATS), bariatrische chirurgie en artroscopie.

Alle chirurgen worden betrokken bij de begeleiding, uitvoering kwaliteit en inhoud van de chirurgische opleiding. De opleider voert op gezette tijden evaluatiegesprekken met iedere aios. Scholing volgens Teach the Teacher principes wordt als vanzelfsprekend gezien. We stimuleren de interacties binnen het chirurgische team met o.a. borrels en uitjes.

Werkzaamheden Aios

Als aios participeer je in alle dagelijkse werkzaamheden, mede afhankelijk van je opleidingsniveau en -jaar en doe je avond-, nacht- en weekenddiensten.

Bij nagenoeg iedere operatie in Leeuwarden worden chirurgen in opleiding betrokken. Afhankelijk van het opleidingsniveau voer je, onder supervisie van een chirurg, delen van de operatie uit . Ook zijn er operaties die alleen door een daar voor competent gebleken chirurg in opleiding worden uitgevoerd. Patiënten worden hiervan op de polikliniek op de hoogte gesteld door de chirurg.

Meer informatie

Opleider Heelkunde MCL is Mw. dr. M. Emous en plaatsvervangend opleider is A.V.E. Munzebrock

Meer informatie vind je op www.opleidingheelkunderegio6.nl en www.heelkunde.nl.

Secretariaat opleiding heelkunde MCL is te bereiken via: 058-2866070