Opleiding

Het Medisch Centrum Leeuwarden is één van de grote opleidende ziekenhuizen die hooggespecialiseerde medische zorg verlenen en samenwerken in de vereniging Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen (STZ). In totaal worden 21 medisch specialistische opleidingen verzorgd. Alle chirurgen worden betrokken bij de begeleiding, uitvoering kwaliteit en inhoud van de chirurgische opleiding. Scholing volgens Teach the Teacher principes wordt als vanzelfsprekend gezien.

Speerpunt voor Heelkunde Friesland Groep is in Leeuwarden de minimaal invasieve chirurgie. Het operatie centrum behoort tot de meest moderne in Europa en nagenoeg alle vormen van minimaal invasieve chirurgie worden op hoog niveau uitgevoerd door de chirurgen, inclusief scopische longchirurgie ( VATS), bariatrische chirurgie en artroscopie. Het Leeuwarden Institute for Minimal Invasive Surgery (LIMIS) is door de chirurgen opgericht en inmiddels erkend als “ center of excellence”.

De Heelkunde opleiding participeert in de Onderwijs-en Opleidingsregio Noord- en Oost Nederland (OOR NO). Heelkunde Friesland en het MCL verzorgen samen met de vakgroepen chirurgie van het UMCG, Isala Klinieken, Martini Ziekenhuis, Deventer Ziekenhuis, Medisch Spectrum Twente en het Scheper Ziekenhuis (Regio V1) de volledige opleiding tot chirurg. De opleiding tot chirurg duurt 6 jaar en is verdeeld in een academisch deel in het UMCG en een perifeer deel in het MCL.

Bij nagenoeg iedere operatie in Leeuwarden worden chirurgen in opleiding betrokken. Afhankelijk van het opleidingsniveau voeren zij delen van de operatie uit onder supervisie van een chirurg. Ook zijn er operaties die alleen door een daar voor competent gebleken chirurg in opleiding worden uitgevoerd. Patiënten worden hiervan op de polikliniek op de hoogte gesteld door de specialist.

Voor meer informatie over de opleiding Heelkunde kunt u contact opnemen met het secretariaat van Heelkunde in het MCL via telefoonnummer: 058-2866070

Mw. M.Emous, bariatrisch en GE chirurg / opleider Heelkunde

óf Dr. J. S. de Graaf, traumachirurg / vice opleider Heelkunde